Wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady

Śmietnik na odpady komunalne nie jest właściwym miejscem, aby wyrzucić tam odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne. Dlatego, kiedy posiadamy odpady budowlane oraz rozbiórkowe, a także zużyty sprzęt elektroniczny lub stare leki to musimy oddać je do specjalnego punktu, który zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Gdzie możemy oddać odpady niebezpieczne?

prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznychNa terenie każdego miasta powstał PSZOK. Jest to punkt odbioru odpadów, w którym możemy oddać odpady prywatne, ale również te, które produkowane są przy naszej działalności biznesowej. Zazwyczaj takie punkty mają również ograniczenie i możemy tutaj oddać maksymalnie 500 kg w ciągu jednego roku. Dlatego najczęściej będziemy oddawać do takiego punktu utylizacja odpadów, wszystkie odpady, które powstały podczas naszego remontu. Prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych jest bardzo ważna, ponieważ wtedy mamy pewność, że wpływamy na środowisko naturalne, a z drugiej strony nie grożą nam żadne kary za składowanie takich odpadów na zwykłych śmietniskach. Odpady niebezpieczne mogą być bardzo poważnym zagrożeniem dla gleby oraz wody, a także powietrza. Dlatego musimy wybrać jak najlepszy proces unieszkodliwienia takich odpadów lub proces odpowiedniego odzysku. Ze względu na właściwości odpadów niebezpiecznych musimy dokładnie przed odzyskiem i unieszkodliwianiem odpowiednio segregować i przechowywać odpady.

Odpad niebezpieczny nazywany jest bezużytecznym produktem ubocznym w działalności naturalnej człowieka lub też w prowadzonej działalności biznesowej. Odpadami niebezpiecznymi mogą być ciała stałe, ale również gazy i ciecze. Firmy zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych odpowiednio do biorą sprzęt oraz technologie, aby poradzić sobie z unieszkodliwianiem oraz utylizacją wszystkich odpadów niebezpiecznych.