Usługi detektywistyczne

Od 1 stycznia 2014r. nastąpiła deregulacja zawodu detektywa, co oznacza iż został zniesiony państwowy egzamin na licencje. Wystarczy szkolenie, aby usługi detektywistyczne mogły być legalnie wykonywane. Od tej pory usługi detektywistyczne stały się bardziej dostępne, a dzięki konkurencji również tańsze.

Usługi detektywistyczne dziś

usługi detektywistyczneMimo, iż zawód ten został deregulowany osoba chcąca zostać detektywem powinna dokładnie zapoznać się z polskim prawem. Najczęściej usługi detektywistyczne są zlecane w sprawach cywilnych, takich jak: zdrady, oszustwa, okupy. Czasem również korzystają z usług detektywa przedsiębiorcy chcący sprawdzić swoich potencjalnych kontrahentów.
Najważniejsze, aby detektyw badający konkretną sprawę korzystał z legalnego dostępu do informacji. To również ważne jest dla klienta, ponieważ może on odpowiadać przed sądem za uczestniczenie w przestępstwie lub podżeganie do przestępstwa. Detektyw może korzystać z aparatu fotograficznego z dużym zbliżeniem czy kamery umieszczonej z małych przedmiotach. Nie może on jednak używać programów do szpiegowania komputera, lokalizowania czy podsłuchiwania telefonu komórkowego. Niedozwolone jest również korzystanie z nadajników GPS, otwieranie cudzej korespondencji, łamanie zabezpieczeń, podłączanie do sieci telekomunikacyjnej.
To czym może się detektyw zajmować zostało opisane w ustawie o usługach detektywistycznych. Do najważniejszych z nich, oprócz spraw cywilnych należy: poszukiwanie mienia, sprawdzanie zakładom ubezpieczeniowym wiarygodności informacji o szkodach, poszukiwanie osób zaginionych, zbieranie informacji w sprawach karnych, karnoskarbowych.

Ważne aby usługi detektywistyczne były prowadzone legalnie, a sam detektyw działał uczciwie. Osoba chcąca zajmować się tym zawodowo będzie musiała przejść oprócz szkolenia również badania psychologiczne oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności.