Rynek regałów – regały półkowe

Producenci magazynowego wyposażenia oferują złożone systemy magazynowe, które umożliwią wydajne wykorzystanie każdej przestrzeni. Najbardziej rozpowszechnionym typem mebli magazynowych są regały magazynowe, umożliwiające przechowywanie towarów różnej wielkości, natomiast najbardziej wszechstronne zastosowanie mają regały półkowe. Coraz częściej znajdują zastosowanie w domach mieszkalnych.

Regały półkowe, a magazyn

regały półkoweMagazyn jako miejsce składowania powinien być dostosowany do wydajnego gromadzenia. Dobór regałów magazynowych powinien odbywać się z uwzględnieniem gabarytu i wagi przechowywanych artykułów i surowców. Perspektywiczne planowanie przestrzeni zwiększa wydajność powierzchni magazynowej. Wybór regałów półkowych zamiast paletowych może skutkować poważnymi konsekwencjami.
Każde miejsce pracy wymaga zorganizowania i odpowiedniego rozplanowania przestrzeni. W zakładach warsztatowych idealnym rozwiązaniem są stoły warsztatowe, które umożliwiają dostosowanie miejsca pracy i zwiększają wydajność oraz komfort wykonywanej pracy.
W miejscach przeznaczonych do przechowywania towarów podstawową zaletą jest kompleksowe wykorzystanie powierzchni i zwiększenie powierzchni magazynowania. Regały paletowe umożliwiają magazynowanie spaletyzowanych towarów, które wymagają specjalnego przechowywania i transportu.
Towary dłużycowe, płyty i profile mogą być przechowywane na specjalnych regałach magazynowych. Składowanie tego rodzaju ładunków umożliwiają regały wspornikowe. Konstruowanie systemów magazynowych sprzyja bardziej efektownemu przechowywaniu. Konstrukcje tego rodzaju składają się z elementów specjalnie przystosowanych do funkcjonalnego składowania.
Antresole magazynowe pozwalają na tworzenie wielopoziomowych przestrzeni magazynowych. Podesty magazynowe służą aranżowaniu mobilnych powierzchni, których układ i specyfika mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

Najbardziej rozpowszechnionym typem regału są regały półkowe, które znajdują zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i handlowych.