Mieszkanie a wspólnota mieszkaniowa

Gdy szukałam mieszkania w Krakowie, ważne było dla mnie, by budynkiem administrowała wspólnota mieszkaniowa. Chciałam mieć realny wpływ na miejsce, w którym mieszkam. W poprzednim lokalu administrowała spółdzielnia, i niestety, zarządzanie budynkiem nie funkcjonowało prawidłowo. Dlaczego wspólnota mieszkaniowa to dobre rozwiązanie?

Kim jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

zarządca wspólnoty mieszkaniowej w KrakowieZakup mieszkania to ogromna odpowiedzialność i ważny krok w życiu. Chciałam by wszystko było idealne. Nie stać mnie było na budowę domu, postawiłam więc na mieszkanie w bloku. Przy jego wyborze, oprócz ceny, lokalizacji oraz warunków mieszkaniowych, ważne było dla mnie to, jaki charakter ma zarządzenie budynkiem. Zdecydowałam się na wspólnotę mieszkaniową, bo wówczas miałam poczucie, że będę mieć realny wpływ na decyzje związane z blokiem. Teraz nie miałam na to czasu, ale kiedyś miałam nadzieję zasiąść w zarządzie wspólnoty. Jest to organ powoływany na specjalnych zebraniach, w którego skład wchodzą właściciele lokali. Każda zmiana i działanie, np. dotycząca wymiany okien w piwnicy czy położenia chodnika, poddawana jest głosowaniu wszystkich mieszkańców. Istotne znaczenie ma też prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, czym w naszym przypadku zajmuje się zarządca wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie. Jego zadania to nie tylko wspomaganie codziennej obsługi nieruchomości, ale też administrowanie wydatkami (czynsz, ewentualna windykacja) oraz utrzymanie czystości. Jest zobowiązany również, by raportować swoje działania. Przedstawia wyniki swojej pracy na zwoływanych najczęściej raz w roku zebraniach, w których udział biorą wszyscy mieszkańcy. W razie gdyby mieli oni zastrzeżenia do pracy zarządcy, mają prawo poprosić go o wyjaśnienia, a w skrajnych przypadkach, zerwać umowę o współpracy. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej również ściśle współpracuje z zarządem. W wielu przypadkach również udostępnia mieszkańcom specjalne platformy, na których można sprawdzić wysokość czynszu lub innego rodzaju istotnych rozliczeń (np. za wodę czy koszty ogrzewania). 

Mieszkanie w budynku, w którym działa wspólnota mieszkaniowa jest dla mnie bardzo komfortowe. Zarządca wspólnoty działa z naszego ramienia, reaguje na wszelkie problemy, np. awarie lub uszkodzenia mienia, stara się też zapewnić nam maksymalne bezpieczeństwo formalne.