Metody ustawień systemowych wg Hellingera

Obecni terapeuci stosują wiele nowoczesnych i innowacyjnych metod w terapiach bazując na długoletnim doświadczeniu oraz metodzie ustawień. Skuteczna terapia pomaga w sposób efektywny uporać się wielu osobom z zaburzeniami wywołanymi stresem, trudną sytuacją rodzinną oraz obciążeniami genetycznymi.

Terapia konstelacji rodzinnych

ustawienia systemowe hellingeraDo najbardziej popularnych terapii zaliczane są ustawienia systemowe Hellingera, które często nazywane są konstelacjami rodzinnymi. Innowacyjna terapia pozwala rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie i zrozumieć dynamikę danej sprawy, a także wykonać krok w kierunku optymalnej zmiany. Proces przywraca harmonię kondycji psychicznej i fizycznej, a także relacji międzyludzkich. Założenie koncepcji ustawień hellingerowskich to inaczej systemowe spojrzenie na dany temat w aspekcie współzależności i wzajemnych stosunków międzyludzkich danego systemu czyli rodziny, grupy przyjaciół, a także organizacji lub firmy. Systemowe współoddziaływanie przejawia się bowiem w zachowaniach, działaniu i funkcjonowaniu na poziomie somatycznym i w ukształtowaniu człowieka. Terapia opiera się na współzależności i oddziaływaniu otoczenia oraz bliskich na zachowanie świadome i nieświadome. Charakteryzują ją również trzy najbardziej ważne i kształtujące relacje międzyludzkie prawa takie jak więź, porządek i wyrównanie. Ustawienia systemowe stosowane są w terapiach indywidualnych i grupowych.

Obejmują również członków rodziny i najbliższych. Zasadniczy w procesie terapii jest także proces wewnętrznej zmiany u klienta, który następuje w wyniku zaangażowania świadomego i wynikającego ze schematów systemu. Szeroko pojęta analiza sytuacji oraz wskazanie przyczyn problemów, a następnie ich rozpoznania umożliwia zastosowana u osób borykających się z problemami życiowymi terapia ustawień systemowych.