Jak wyglądają togi prawnicze?

Prawo obowiązujące obecnie na terenie Europy nie jest w całości wynikiem nowoczesnego ustawodawstwa. Zapisy prawne podlegają oczywiście pewnym modyfikacjom, których celem jest jak najlepsze dostosowanie zasad rządzących państwem i życiem społecznym do specyfiki czasów, w jakich przyszło żyć jego egzekutorom. Jednak podstawowe założenia i kluczowe sentencje prawnicze są dziełem starożytnych Rzymian.

Togi prawnicze

 

toga prawniczaDo czasów obecnych prawo rzymskie jest obowiązującym elementem kształcenia młodych prawników oraz fundamentem kodyfikacji praw nowoczesnego kraju. Nie bez przyczyny prawo rzymskie uznawane jest za jeden z filarów, na jakim zbudowano kulturę europejską. Pamięć o zasługach starożytnych przechowywana jest nie tylko w postaci egzekwowania sformułowanych przez nich zasad, ale przetrwała także w zwyczajowym ubiorze osób, które zawodowo zajmują się pilnowaniem, by spisane zasady prawne stosowane były w praktyce, zabezpieczając dobro obywateli i państwa.
Togi prawnicze to urzędowe stroje przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, uwspółcześnione w ten sposób, by dostosować się w pewnym stopniu do nowoczesnych czasów. Tego rodzaju toga przypomina luźną, obszerną suknię sięgającą niemal do kostek, z szerokimi i długimi rękawami, dzięki odpowiednim zakładkom zdobną we właściwe fałdy. Jej kołnierz jest okrągły i wyłożony na ramiona, a miejscu łączenia jego klap znajduje się ozdobny żabot, którego kolor informuje o pozycji, jaką zajmuje w sądowniczej hierarchii dany prawnik. Sama toga jest koloru czarnego i wykonuje się ją najczęściej z wełnianego materiału. Sędziowie i ławnicy, czyli osoby wydające ostateczne orzeczenia i wyroki, posiadają fioletowe żaboty. Adwokaci, których zadaniem jest reprezentowanie procesujących się stron, mają żaboty zielone. Czerwony żabot wyróżnia prokuratorów.

Niebieski żabot noszą radcy prawni, zaś błękitno-szary przysługuje radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Togi prawnicze sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają w Polsce żaboty o barwach narodowych, czyli biało-czerwone.