Jak wygląda szkolenie BHP?

 

Każdy chyba słyszał o takim pojęciu jak BHP, jednak nie każdy dokładnie zdaje sobie sprawę, co dokładnie oznacza ten skrót? BHP to po prostu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Pojęcie to oraz samo szkolenie są obecnie bardzo powszechnie spotykane. Właściwie można powiedzieć, że żadne miejsce pracy nie może funkcjonować bez BHP.

Przebieg szkolenia BHP

szkolenia bhp w Warszawie tanieJeśli pracownik nie ma dostatecznej wiedzy na ich temat, właściwie nie może być on dopuszczony do pełnienia jakichkolwiek czynności związanych z pracą. Rozróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP, pierwsze to szkolenie wstępne, drugie z kolei szkolenie okresowe. Jak można się domyślić po samej nazwie, to wstępne przeprowadzane jest, gdy pracownik rozpoczyna pracę. Obecnie wiele firm przeprowadza szkolenia BHP w Warszawie tanie i profesjonalne. A więc jak przebiega to pierwsze szkolenie, czyli wstępne? Po pierwsze, trzeba podkreślić, że jest ono przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Obejmuje ono instruktaż ogólny BHP, kluczowym jego elementem są przepisy zawarte w Kodeksie pracy, czyli podstawowym dokumencie dotyczącym pracy w Polsce. Bardzo ważną kwestią jest także instruktaż dotyczący stanowiska pracy. W niektórych miejscach pracy, pokazywane jest jak dane czynności powinny być wykonywane, aby zachować bezpieczeństwo. Każdy pracodawca powinien również pamiętać o bardzo ważnej kwestii jaką jest niekomentowane odbycia wstępnego szkolenia przez pracownika.

Musi być ono potwierdzone na specjalnym piśmie a następnie odnotowane w aktach pracownika. Zawiera ono podstawowe dane osobowe pracownika, miejsce oraz datę szkolenia oraz oczywiście podpis. Jak widać szkolenie wstępne jest bardzo ważnym elementem na początku każdej pracy, z kolei szkolenie okresowe wykonywane jest kiedy pracownik już jakiś czas pracuje, ale przepisy wymagają odbycie go.