Jak prawidłowo zabezpieczyć beton

Bardzo ważna jest odpowiednia ochrona betonu, w momencie jego wiązania. Beton w tym czasie, jest narażony na utratę znacznej ilości wody. Choć woda wchłaniana jest przez deskowanie, to jednak bardzo niekorzystne jest parowanie z powierzchni betonu.

Rodzaje i sposoby zabezpieczenia betonu

hydrofobizacja betonuW okresie letnim z 1m2 świeżo wylanego betonu, w ciągu jednej godziny wyparowuje około dwóch litrów wody. Dlatego konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie. Można to wykonać poprzez przykrycie powierzchni wylewki, środkiem chemicznym zapobiegającym parowaniu, lub osłonić beton grubą folią. Ważną czynnością zabezpieczającą, jest również systematyczne podlewanie wodą, w okresie świeżo wylanych konstrukcji betonowych. Świeży beton, należy również chronić przed silnym deszczem. Wypłukanie masy cementowej z wierzchniej warstwy betonu odsłania kruszywo, które słabiej związane, ulega wykruszeniu, co w efekcie prowadzi do powstania porowatej powierzchni i pogarsza estetykę betonu. Z kolei, w celu zmniejszenia nasiąkliwości (hydrofobizacja betonu), można stosować domieszki uszczelniające. Prowadzi to do znacznego zwiększenia trwałości i odporności betonu, na penetrację agresywnych czynników. Aby wyjaśnić jakie znaczenie ma działanie domieszek uszczelniających, należy pamiętać o wyżej wspomnianych porach. Pory tworzą sieć mikrokanalików, którymi woda, lub inne substancje wnikają w beton. Wyższą szczelność można wtedy uzyskać poprzez wypełnienie porów pyłem mineralnym, lub wprowadzenie odpowiednich związków chemicznych. Jeszcze innym zabezpieczeniem betonu, które może okazać się konieczne, jest zabezpieczenie przed korozją. Może to być korozja węglanowa, korozja siarczanowa i korozja chlorkowa.

We wszystkich tych przypadkach, brak odpowiedniego przeciwdziałania może doprowadzić do uszkodzenia. Aby uzyskać wysoką odporność korozyjną, należy zastosować specjalne domieszki chemiczne, które uszczelnią i uplastycznią beton, lub zastosować odpowiedni rodzaj cementu jak np. cement hutniczy, cement pucolanowy lub cement siarczanoodporny.