Grafologia(badanie pisma) a grafomania

Nie tylko w języku polskim występują czasem wyrazy które brzmią podobnie albo mają podobną podstawę, ale nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich znaczenie jest skrajnie różne.

Grafologia i grafomania to całkowicie inne dziedziny nauki

badanie pismaKlasycznym przykładem jest ,,buk” (gatunek drzewa), ,,Bug” (rzeka we wschodniej Polsce) oraz ,,Bóg” (bóstwo, obiekt wierzeń). Oba w wymowie brzmią tak samo, ale różnią się zapisem. Przykładem wyrazów, które brzmią podobnie i mają taki sam rdzeń jest grafologia, grafomania, grafika, grafomotoryka. Grafologia to nauka, która uskutecznia badanie pisma. Osobą zajmująca się tą dziedziną jest biegły grafolog. Zazwyczaj skończył on studia psychologiczne, jednak nie jest to konieczne. Potrafi ocenić prawdziwość dokumentów, porównywać teksty, oceniać osobę na podstawie jej charakteru pisma. Może wypowiadać się w sądzie i współpracować z policją przy sprawach przestępstw. Grafomania to przymus pisania, mimo nie posiadania talentu do tego. Grafoman uważa, że jego utwory są wspaniałe, ale cały świat sprzeciwił się przeciwko niemu i dlatego jeszcze nikt nie wydał jego utworów. Często ma wysokie mniemanie o sobie i uważa się za niezrozumiałego geniusza. Zdarza się, że krytykuje innych popularnych pisarzy, którzy piszą pod publiczkę marne utwory, ku zachwytowi niewyrobionych czytelników. Grafomotoryka to nauka przygotowująca dziecko do nauki pisania i wspomagająca je. Zajmuje się również rysowaniem i grafiką.

Ćwiczenia grafomotoryczne polegają często na odwzorowywaniu literek, pisaniu według polecenia np. napisz to w prawnym górnym rogu, pisanie coraz szybciej jednego wyrazu tak by słowa nadal były czytelne, sprawdzanie zdolności motorycznych obu rąk. Grafika nie dotyczy pisma tylko rysunku. Jest to jedna z technik artystycznych obok malarstwa i rzeźby. Wyodrębnia się grafikę artystyczną, użytkową oraz komputerową.

Powiększ swoją wiedzę na ten temat z www.e-grafolog.pl