Funkcje i zadania układów automatyki

 

Klasyfikacja i podział układów automatyki mogą być różne, ze względu na funkcje i zadania jakie spełniają, oraz rodzaj elementów z jakich dany układ się składa. Inny podział, może dotyczyć sposobu dokonywania pomiarów, oraz regulacji przekazywanych sygnałów.

Klasyfikacja i podział układów automatyki

układy automatykiZe względu na wykonywane zadania układy można podzielić na: Układy stabilizacji, układy programowe, układy śledzące oraz adaptacyjne. Układy stabilizujące pełnią funkcję utrzymania niezmiennej wartości wyjściowej, oraz redukcję wpływu zakłóceń na tę wielkość. Zakłócenia mogą wystąpić w procesie strumieniowania energii, lub wpływu materiału na obiekt. Inne układy automatyki to systemy programowe, które z góry określają funkcję czasu, zmieniającą się według użytego programu. Są głównie używane w obrabiarkach sterowanych numerycznie, oraz w obróbce cieplnej, gdzie zadane zmiany wielkości regulowanej mogą np. sterować temperaturą w budynku. Zadaniem układów nadążnych, jest nadążanie wielkości wyjściowej za zmieniającą się w nieokreślony sposób wartością zadaną. Przykładem może być, położenie dział przeciwlotniczych według wskazań radaru określającego położenie samolotu. Ostatnia forma sterowania to sterowanie obiektem o zmieniającej się dynamice, w trakcie którego dochodzi do estymacji parametrów modelu i jego zakłóceń, w celu uaktualnienia algorytmu sterowania. Ze względu na rodzaj elementów z jakich składa się dany układ, możemy wyróżnić układ liniowy oraz nieliniowy.

Pierwszy zbudowany jest z elementów liniowych, opisanych równaniami różniczkowymi o stałych współczynnikach. Drugi to układ zawierający co najmniej jeden element nieliniowy i można je opisać równaniem różniczkowym nieliniowym. Przykładem tego typu układu mogą być przekaźniki lub regulatory dwu i trójpołożeniowe.