Dlaczego warto stosować wapno?

Wapno palone jest szeroko wykorzystywane w przemyśle hutniczym, w przemyśle chemicznym, w produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno – piaskowej, także w oczyszczaniu ścieków. Istnieje też inny rodzaj wapna, który może być bardzo przydatny w walce z wirusami i bakteriami.

Zastosowanie wapna chlorowanego

wapno chlorowanePodchloryn wapnia ma silne właściwości higroskopijne, czyli wchłania wilgoć z otoczenia. Dzięki temu jest świetnym środkiem dezynfekującym. Zabija bakterie, wirusy i grzyby, które powodują szereg niebezpiecznych dla zdrowia i życia chorób. Wapno chlorowane to substancja używana do odkażania sprzętu i pojazdów medycznych, a także różnych urządzeń sanitarnych. Poza branżą medyczną, ta substancja jest stosowana do odkażania ścieków, które w trakcie suszenia mogą ulec procesowi gnicia. W przemyśle spożywczym używa się roztworów wapna chlorowanego do dezynfekcji wody, pojemników, naczyń oraz różnego typu sprzętu. W przemyśle papierniczym i tekstylnym wykorzystuje się głównie wybielające właściwości wapna. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z podchlorynem wapnia, ponieważ wytwarza on chlor w postaci gazu, który jest bardzo toksyczny. Ma działanie drażniące dla układu oddechowego człowieka. Wdychany w dużych ilościach może doprowadzić nawet do śmierci. Ponad to jego właściwości higroskopijne mogą powodować poparzenia przy kontakcie ze skórą oraz mogą wspomagać rozprzestrzenianie się ognia w czasie pożaru. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zadbać o właściwe przeszkolenie i zabezpieczenie pracowników, którzy będą mieli styczność z tą substancją.

Wapno, mimo niebezpieczeństwa, które ze sobą niesie, oferuje korzyści, które przewyższają ryzyko jego stosowania. Badania wykazują, że przy dobrze przeszkolonym i zabezpieczonym personelu, ilość wypadków z wapnem jest niższa niż 5 procent.