Bezproblemowe rozwiązywanie polisolokaty

Wszelkiego rodzaju zobowiązania są regulowane nie tylko przez umowy, ale również przez określone przepisy, z których większość możemy znaleźć w kodeksie cywilnym. Jak się okazuje, nawet jeżeli podpisaliśmy umowę, może ona zostać w jakiś sposób podważona, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z tak zwanymi bezwzględnymi normami prawnymi.

Rozwiązywanie polisolokaty z mocy prawa

rozwiązanie polisolokatyJak się okazuje, w wielu przypadkach rozwiązanie polisolokaty okazywało się praktycznie niemożliwe. Przede wszystkim kary, które przewidywała umowa za przedwczesne wycofanie pieniędzy zwykle pochłaniały sto procent środków, jakie udało nam się na takiej lokacie zgromadzić. Tak wiele osób utraciło wszystkie swoje oszczędności, że wokół sprawy wywiązała się prawdziwa burza. Jak się okazało, dużo osób gdy dowiedziały się, że nie mogą odzyskać przynajmniej części swoich pieniędzy zdecydowało się na oddanie spraw do sądu, co z kolei było bardzo dobrą decyzją. Część osób powoływała się na błędy tak zwanego oświadczenia woli, czyli na fakt, że nie były świadome z jakimi skutkami prawnymi całość się wiąże, a umowa była skonstruowana w taki sposób, żeby tego w jasny sposób nie przekazywać. W innych przypadkach, gdy nie można było mówić o błędzie bardzo często podważano zgodność takich umów z zasadami współżycia społecznego, do czego bardzo chętnie przychylały się sądy. W związku z tym polisolokaty można skutecznie rozwiązać.

Decydując się na bierne oczekiwanie aż pieniądze z polisolokaty znikną zupełnie, w rzeczywistości godzimy się na stratę pieniędzy. Jeżeli zaczniemy w porę przeciwdziałać stratom, jakie polisolokaty przynoszą, możemy ocalić przynajmniej część oszczędności. Z tego właśnie względu gdy to nas dotyka taki problem, dobrze jest poszukać profesjonalnej pomocy.