Analiza parametrów sieciowych

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym stosowane są różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, które pozwalają kontrolować zachodzące tam procesy. Dotyczy to poszczególnych linii technologicznych jak i również zakładu jako całości. Kluczowe są w szczególności pomiary zużycia mediów, które w dużym stopniu wpływają na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo.

Jak sprawdzić sieć elektryczną?

analizatory sieciW celu optymalizacji należy najpierw ocenić stan faktyczny w danym momencie. Na podstawie otrzymanych danych możliwe jest następnie planowanie usprawnień czy modernizacji na poziomie parku technologicznego czy procedur. Do pomiaru jakości energii elektrycznej, która zasila maszyny i urządzenia stosowane są przeważnie analizatory sieci, które umożliwiają dostarczenie wszystkich ważnych informacji. Na ich podstawie można następnie ocenić czy wszystkie sprzęty podłączone do sieci pracują w sposób prawidłowy i nie zakłócają działania pozostałych odbiorników. Dzięki analizatorom sieci możliwe jest mierzenie takich wielkości jak napięcie, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo aparatura umożliwia również pomiar ważnych współczynników opisujących stan sieci. Są to między innymi: zawartość harmonicznych w przebiegach prądu czy napięcia jak i również współczynnik mocy. Warto wspomnieć, że na rynku dostępna jest cała masa urządzeń pomiarowych.

Różnią się one między sobą przede wszystkim docelowym zastosowaniem, parametrami technicznymi oraz funkcjonalnościami. Najpopularniejsze są urządzenia, które pozwalają na pomiar trzech faz, a następnie przesyłają otrzymane dane do baz zlokalizowanych na serwerze. Z nich dane mogą być odczytane przez wszystkie uprawnione do tego osoby, bez względu na to, gdzie się obecnie znajdują. To pozwala mieć lepszą kontrolę i podgląd nad tym co się obecnie dzieje w zakładzie.